Ètica de la comunicació

Eleonora Achugar, Carlos Lomas
Consell de Direcció d’ARTICLES
ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ


Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; el adjetivo, cuando no da vida, mata. (Vicente Huidobro, Arte poética) Encara que sovint l’estudi del llenguatge ha adoptat una mirada immanent només atenta a l’estudi del sistema abstracte de la llengua...

Read latest Articles online.

Online newspapers at PressDisplay.