Efectes d’ensenyar gramàtica integrada a l’escriptura de narracions

Aquest article presenta els resultats de la implementació d’una unitat didàctica per ensenyar gramàtica i estructura textual de manera integrada a l’escriptura de narracions a sisè de primària. Es va realitzar una prova d’escriptura als estudiants abans i després de la intervenció, la mateixa que a un grup de control. El grup que va implementar la unitat didàctica va millorar significativament en l’ús de la puntuació i en el desenvolupament d’idees.

Carmen Sotomayor, Carmen Julia Coloma, Elvira Jéldrez, Gabriela Osorio
Universitat de Xile
INTERCANVI


Les investigacions que indiquen l’impacte positiu de la gramàtica en l’escriptura la conceben com un recurs de la llengua que permet que qui escrigui construeixi significat en el seu missatge (Halliday i Mattiessen, 2004). D’aquesta manera, les...

Read latest Articles online.

Online newspapers at PressDisplay.