Mil vegades repetida

La postveritat a l’aula de llengua i literatura

Eleonora Achugar
Universitat de la República. Montevideo (Uruguai)
MIL VEGADES REPETIDA: LA POSTVERITAT A L’AULA DE L


En un món inundat d’informació irrellevant, la claredat és poder. (Harari, 2018) ¿S’hauria imaginat alguna vegada Joseph Goebbels que la seva màxima de la propaganda nazi «Una mentida explicada una vegada continua sent una mentida, però explicada mil...

Read latest Articles online.

Online newspapers at PressDisplay.