Discurs, ideologia i educació

Teories lingüístiques

Els actes de parla són un tipus especial d’accions, que s’anomenen verbals perquè es porten a terme mitjançant l’ús de la llengua

Carmen López Ferrero
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ


Perquè la cultura visqui són indispensables espais universitaris en què privi la reflexió, la investigació i la crítica, perquè aquestes són les barreres que hem de posar a la intolerància, a l’engany i a la violència. (Fuentes, 2002, p. 66) Les...

Read latest Articles online.

Online newspapers at PressDisplay.